Voorlopige aanslag

Op basis van de verzonden aangifte ontving u meestal eerst een Voorlopige Aanslag. De belastingdienst streeft er echter naar om zoveel mogelijk meteen een Definitieve Aanslag op te leggen en de tussenstap van de Voorlopige Aanslag over te slaan. Zeker als de aangifte later in het jaar ingestuurd wordt, is de kans groter dat u meteen de Definitieve Aanslag ontvangt.

 

De belastingdienst moet binnen drie jaar de definitieve aanslag sturen, maar het komt zelden voor dat het daadwerkelijk zo lang gaat duren. 

Het kan ook zijn dat u voor de Definitieve Aanslag eerst een brief van de belastingdienst ontvangt waarin om nadere uitleg en/of bewijsmateriaal gevraagd wordt. Dat kan er toe leiden dat de belastingdienst gaat afwijken van de ingediende aangifte en betekent bijna altijd dat u moet terugbetalen.

Als er een Voorlopige Aanslag 2024 loopt, wordt bij het afhandelen van uw aangifte gecontroleerd of deze correct is en wordt, indien gewenst, naar beneden of naar boven bijgesteld.