Toeslagen

Sinds 2005 hebben we te maken met de Toeslagen. In dat jaar kwam de Kinderopvangtoeslag, in 2006 gevolgd door de Zorg- en Huurtoeslag en in 2008 de Kindertoeslag.

Om spraakverwarring met de Kinderopvangtoeslag te voorkomen is in 2009 de Kindertoeslag gewijzigd in het Kindgebonden Budget.

Of men in aanmerking komt voor één of meerdere toeslagen is afhankelijk van de gezinssituatie en de hoogte van het (gezamenlijke) verzamelinkomen. Het toetsingsinkomen wat voor de Toeslagen gebruikt wordt, is hetzelfde als het verzamelinkomen wat uit de aangifte naar voren komt. Met dit verzamelinkomen wordt de definitieve beschikking vastgesteld.

Bij een belastingaangifte kun je niet meer terugkrijgen dan er aan belasting betaald en/of ingehouden is. Bij de Toeslagen speelt dat niet en de Toeslag ontvang je ook als je geen of maar weinig belasting betaalt. 

Bij uw aangifte wordt ook altijd gecontroleerd of u in aanmerking komt voor één of meerdere Toeslagen en indien al een Toeslag heeft lopen, of deze correct is en eventueel aangepast moet worden.

Zie voor meer informatie over de Toeslagen de link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen