Kosten 2024

Het verzorgen van de gezamenlijke aangifte voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners die elkaars fiscale partner zijn, bedraagt € 199,40

Voor een alleenstaande kost het verzorgen van de aangifte € 157,80


Als samenwoners niet voldoen aan de voorwaarde van fiscaal partnerschap en er dus sprake is van twee aparte aangiften, kost de eerste aangifte € 157,80

Bij een tweede aangifte wordt op beide 30% korting gegeven en betaalt u € 110,46 per aangifte.


Gehuwden die vanwege een scheiding niet meer op hetzelfde adres wonen, blijven elkaars fiscale partner totdat het verzoek tot scheiding bij de rechtbank ingediend is.


In het jaar van de fiscale scheiding kost een aangifte € 296,00 (twee personen samen).
Als de aangifte bij een scheiding door mij voor maar één van beide partners hoeft te gebeuren, is het tarief hiervoor € 249,00  Dit is echter niet wenselijk, want het is belangrijk dat de aangiften bij een scheiding zo goed mogelijk in overleg gaan en dus goed op elkaar afgestemd worden.

Daarom is het advies om beide aangiften door één persoon in te laten vullen!

Vaak strekt een scheiding zich over twee of meerdere jaren uit. Als er ook nog een niet-verkochte eigen woning is, heeft dat over ook een lange periode gevolgen voor de belastingaangiften.

Indien in het jaar van overlijden een belastingaangifte gedaan moet worden, de zogenaamde F-aangifte, bedragen de kosten € 215,- (bij fiscale partners) of € 167,- (voor een alleenstaande).
 

Bezwaarschriften en correcties over door mij verzorgde aangiften zijn kosteloos.

De kosten van een aangifte voor Zelfstandigen en voor de Erfbelasting zijn in overleg.


Alle bedragen zijn inclusief BTW